Օրակարգ

08:00 - 09:00 Նախաճաշ
09:00 - 10:30 Բրենդինգ և մարքեթինգ
10:30 - 11:00 Սուրճի ընդմիջում
11:00 - 12:30 Pitch Deck & Pitching
13:00 - 14:00 Ճաշ
14:00 - 15:30 Ինչպես ստեղծել MVP
15:30 - 17:00 Բիզնեսի իրավական դաշտը Հայաստանում
17:00 - 17:30 Սուրճի ընդմիջում
17:30 - 19:00 Աշխատանք մենթորների հետ
19:00 - 20:00 Ընթրիք