Որո՞նք կրնան դիմել՝

Այն գործարկումները/աշխատախումբերը, որոնք կը դիմեն սոյն ծրագրին, արդէն իսկ կազմած պէտք է ըլլան ոլորտային փորձառութիւն ունեցող անձերէ բաղկացած աշխատախումբ: Ծրագրին կրնան դիմել միայն այն գործարկումները, որոնք կը բաւարարեն հետեւեալ չափանաիշները՝

 • Պէտք է ունենան կազմուած աշխատախումբ.
 • Առնուազն մէկ (համա)հիմնադիրը հայկական ծագում պէտք է ունենայ.
 • Հիմնադիրներուն տարիքը պէտք է ըլլայ 18-էն 35-ի միջեւ.
 • Պէտք է պատրաստ ըլլան հաստատուելու եւ գործարարութեամբ զբաղելու Հայաստանի կամ Արցախի մէջ․

 

Գործարկումէն/աշխատախումբէն միայն 2 անդամ պիտի հրաւիրուի՝ ծրագրին մասնակցելու համար:

Դիմումի վերջնաժամկէտը՝ 13 Սեպտեմբեր 2018:

 

Գործարկման ծրագրին մասնակցելու իրաւունքը

Միայն նախամեկնարկային փուլէն մինչեւ սկսնական փուլ գտնուող աշխատախումբերն իրաւունք ունին ծրագրին դիմելու: Սոյն ծրագրի նպատակներուն համաձայն՝ ընկերութիւն մը իրաւունք կ’ունենայ դիմելու, եթէ անոր արտադրութիւնը կը գտնուի մշակման հետեւեալ փուլերէն որեւէ մէկուն մէջ. նախարտադրանք/հետազօտութիւն-մշակում, մտայղացում, նախատիպ, նուազագոյն կենսունակ արտադրանք, նախնական եկամուտ (իւրացումէն ստացած): Ստորեւ տե՛ս ընկերութեան փուլերու նկարագրութիւնը՝ արտադրանքի մշակման փուլերու վերաբերեալ:

 

 

Ընկերութեան փուլը Բնութագրութիւն  
Գաղափար/ նախամեկնարկ Խումբ Աշխատախումբն արդէն իսկ կազմուած է, այս փուլին՝ հիմնադիրները կրնան ամբողջական դրոյքով ներգրաւուած չըլլալ:
Յաճախորդ Խումբը կրնայ որոշել՝ ով է իր արտադրանքին տիպար յաճախորդը եւ արդէն իսկ յայտնաբերած է հիմնական յաճախորդները:
Եկամուտ Խումբն արդէն որոշած է գործարարութեան նմոյշը, կը գիտակցի՝ ինչպիսի ծախքեր/եկամուտային հոսքեր կրնան յայտնուիլ եւ կ’աշխատի գինի/եկամուտի կառուցուածքի մշակման վրայ: Խումբն եկամուտ չունի:
Արտադրանք Խումբն արդէն իսկ մշակած է մտայղացում, որ կարելի է շտկումներու ենթարկել հետազօտութեան եւ մշակման փուլի ընթացքին:
Մշակում/մեկնարկ Խումբ Խումը բաղկացած է ամբողջական դրոյք աշխատող հիմնադիր(ներ)է:
Յաճախորդ Ընկերութիւնը քննարկումներու մէջ է հնարաւոր հիմնական յաճախորդներու հետ՝ շուկայի պահանջարկն որոշելու նպատակաւ:
Եկամուտ Գինի/եկամուտի կառուցուածքը մշակուած է, սակայն շուկայի վաւերականութեան կարիք ունի: Ընկերութիւնն եկամուտ չունի:
Արտադրանք Նախատիպը պատրաստ է:
Գործարկում Խումբ Խումբը բաղկացած է ամբողջական դրոյքով աշխատող հիմնադիր(ներ)է եւ կը գտնուի աշխատող ընդունելու գործընթացին մէջ՝ ըստ անհրաժեշտութեան:
Յաճախորդ Ընկերութիւնն ստացած է մտադրութիւններու նամակներ կամ յաճախորդներու երաշխիքներ եւ շուկայական կարիքը վաւերականացուած է:
Եկամուտ Ընկերութիւնը կրնայ եկամուտ դիզել:
Արտադրանք Մեկնարկած է նուազագոյն կենսունակ արտադրանք մը:

 

Ծրագրի գործընթացի նկարագրութիւնը

Ծրագրի գործընթացի հոսքը կ’ունենայ հետեւեալ փուլերը՝

 • 1. Դիմում
 • Գործարկումները կը լրացնեն դիմումի յայտը եւ կը հաստատեն այն «GUST»-ի միջոցաւ: «GUST»-ի հաշիւ ունենալը պարտադիր է:
 • 2. Նախագնահատում
 • Նախագնահատումը կը կայանայ՝ դիմորդներուն յայտերն աչքէ անցընելով:
 • 3. Գնահատում
 • Գնահատումը գործընթաց մըն է, որմով կ’ընտրուին միայն ամէնէն խոստումնալից ընկերութիւնները, որպէսզի մասնակցին ծրագրին՝ յայտադիմումներու միջոցաւ:
 • 4. Ընտրութիւն
 • Գնահատման արդիւնքներուն համաձայն՝ ծրագրին մասնակից գործարկումները կ’ընտրուին:
 • 5. Մասնակցութիւն ծրագրին
 • Իւրաքանչիւր ընտրեալ գործարկումէն 2 անդամ կը հրաւիրուի՝ ծրագրին մասնակցելու համար:
 • 6. Ծրագրի ներկայացում
 • Ծրագրի աւարտին, վերապատրաստական եւ վարժողական նիստերուն մասնակցելէ ետք, իւրաքանչիւր խումբ իր լուծումը կը ներկայացնէ քննիչ յանձնաժողովին՝ ներդրումային դրամաշնորհի մրցակցութեան համար:
 • 7. Դրամաշնորհներու եւ պարգեւներու տրամադրում
 • Դրամաշնորհներն ու պարգեւները կը տրամադրուին երբ՝
  – ներկայացուի փաստ, որ ընկերութիւնը պաշտօնական է՝ 6 ամսուան ընթացքին, ծրագրի աւարտէն սկսեալ: Ծրագրի մասնակից 2 անդամներէն առնուազն մէկը պէտք է հանդիսանայ հիմնադիր անդամ
  – տրամադրուի ընկերութեան անուամբ դրամատնային հաշուեհամար:

Կազմակերպիչներուն կողմէ առաջարկուող առաւելութիւնները

Ընտրեալ գործարկումները կը ստանան նիւթական ամբողջական օժանդակութիւն՝ 2 անդամի համար հետեւեալ ծախսերը հոգալու.՝

 • Չուերթի տոմսեր (նիւթական ամբողջական օժանդակութիւնը տակաւին բանակցային փուլի մէջ է)
 • Կացութիւն եւ սնունդ
 • Ներերկրեայ երթեւեկութիւն
 • Մշակութային յայտագիր եւ տեսարժան վայրերու այցելութիւն

 

Նորարարական դրամաշնորհներ եւ կենսոլորտային համակարգի պարգեւներ

 • Առաւելագոյնը 10 լաւագոյն խումբեր պիտի պարգեւատրուին նորարարական դրամաշնորհներով՝ Հայաստանի կամ Արցախի մէջ հաստատուելէ ետք
 • Այն գործարկումները, որոնք կ’արձանագրուին Հայաստանի կամ Արցախի մէջ՝ պիտի ստանան կենսոլորտային համակարգի մասնաւոր պարգեւներ
 • Իրաւական եւ հարկային անվճար խորհրդատուութիւն
 • Քառամսեայ անդամակցութիւն Հայաստանի գիտութեան եւ արհեստագիտութեան հիմնարկութեան Գործարկման արուեստանոցին (FAST Startup Studio).համատեղ աշխատելու տարածք եւ վերապատրաստման ծրագիր
 • Ութամսեայ ընկերակցութեան ծրագիր «Impact Hub»-ին հետ
 • Վարժողական ու վերապատրաստման ծրագիրներ՝ բնագաւառային փորձագէտներու կողմէ
 • Գործընկեր կազմակերպութիւններու աջակցութիւն

 

Ինչո՞ւ դիմել

Ձեռներէցները կը յայտնաբերեն միջոցներ՝ բարելաւելու իրենց գործարկման չորս կարողութիւններէն իւրաքանչիւրը՝

 1. Մտաւորական՝ յայտնաբերել անհատական եւ խմբային ունակութիւններ ու ծրագիրներ, որոնք կը ծնանին իրական արժէքներ՝ ինչպէս մարդկանց, այնպէս ալ գործարարութեան համար
 2. Ցանցային՝ յայտնաբերել բնագաւառին առնչեալ հմուտ մարդիկ եւ շուկայ մուտք գործելու հասանելիութիւն
 3. Ելեւմտական՝ յայտնաբերել դրամատիրութիւն մուտք գործելու հասանելիութիւն
 4. Առանցքային՝ յայտնաբերել անհատական եւ խմբային պատշաճ շարժառիթներ

Ինչո՞ւ Հայաստան

 • Վերադարձ հայրենիք
 • Իւրայատուկ առիթներ սփիւռքահայերուն՝ Հայաստանի մէջ գործարարութեամբ զբաղելու համար
 • Կառավարական հզօր աջակցութիւն
 • Օժանդակութիւն Հայաստան տեղափոխուելու եւ հաստատուելու հարցին մէջ
 • Աշխատատեղեր ստեղծել Հայաստանի մէջ
 • Նեցուկ կանգնիլ երկրին՝ ընդլայնելու գործարկումներու կենսոլորտային համակարգը