Ծրագրի մասին

<<Ներոյժ>> սփիւռքի երիտասարդներու գործարկման ծրագիրը 18-էն 35 տարեկան ծագումով հայ երիտասարդ ձեռներէցներու փոխգործակցական ծրագիր մըն է, որ կը միտի զարգացնել անոնց գործարարութիւնները՝ իրենց գիտելիքներու պաշարը հարստացնելու, կապերերու ցանցն ընդլայնելու եւ ծրագիրները ներկայացնելէ ետք նիւթական օժանդակութիւն ստանալու միջոցաւ: Ծրագրի նշանակէտն է առիթ ընծայել սփիւռքի հայ երիտասարդ ձեռներէցներուն, որպէսզի անոնք գործարկումներ բերեն Հայաստան եւ ընդլայնեն գործարկման կենսոլորտային համակարգն երկրէն ներս:

Ծրագիրը տեղի պիտի ունենայ 16-էն 21 Դեկտեմբեր 2018-ին, Դիլիջանի միջազգային դպրոցէն ներս (UWC Dilijan):

Քառօրեայ ձեռնարկն ունի հետեւեալ հիմնական նպատակները՝

  • Հայկական ծագում ունեցող երիտասարդ ձեռներէցներու համար՝ հարթակ մը հիմնել եւ առիթներ ստեղծել, որպէսզի կարենան գործարարութեամբ զբաղիլ Հայաստանի մէջ:
  • Նեցուկ կանգնիլ կենսոլորտային համակարգին եւ կառուցել զօրաւոր ու առողջ գործարկման կենսոլորտային համակարգ:
  • Ապահովել կիրառական ուղղութիւն, թէ ինչպէս պէտք է հիմնել արժէք ծնանող, արեւտրապէս կենսունակ ու ճկուն սկսնակ գործարարութիւններ:
  • Կառուցել եւ գործածել հիմնական սկսնակ գործարարութեան զարգացման հմտութիւններ:
  • Գործակցութեան եւ նիւթական օժանդակութիւն ապահովելու առիթներ ստեղծել:
Ծրագրի թիրախային ոլորտներն են՝
  • երկրագործութիւն
  • զբօսաշրջութիւն
  • նորարար արհեստագիտութիւններ

Դիմումի վերջնաժամկէտը՝ 13 Սեպտեմբեր 2018:

Ժամանակացոյց

2018
13 Յուլիս 2018

Յայտարարութիւն

13 Սեպտեմբեր 2018

Դիմումի վերջնաժամկէտ

30 Սեպտեմբեր 2018

Զտում եւ ընտրութիւն

7 Հոկտեմբեր 2018

Մասնակիցներու յայտարարում

16 – 21 Դեկտեմբեր 2018

Մասնակցութիւն գործարկման ծրագրին

21 Դեկտեմբեր 2018 – 20 Մայիս 2019

Դրամաշնորհ տրամադրման գործընթաց

Գործընկերներ

FAST
UWC
Idea
Impact HUB
RAU-Logo_eng
FINAL VERSION

Կապուիլ մեզի հետ