Ով կրնայ դիմել

Ծրագրին կրնան դիմել այն սթարթափները, որոնք՝

 • Ունին նախնական ձեւաւորված խումբ
 • Համահիմնադիրնեուն առնուազն մեկը ազգութեամբ հայ է
 • Սթարթփը կը գտնուի ստորեւ նշուած զարգացման փուլերէն որեւէ մեկուն
 • Համահիմնադիրներէն մէկը պատրաստէ հաստատել եւ արձանագրել սթարթափը հայաստանի մէջ եւ այստեղ ապրիլ մեկ տարի:

Տեղերը սահմանաբակ ըլլալով՝դիլիջանի մէջ ծրագրին մասնակցելու համար իւրաքանչիւր սթարթափէն կըհրավիրուի երկու անդամ:

Դիմել այստեղ՝ Դիմորդ:

Դիմումներու վերջին օրը՝ Հոկտեմբերի 21, 2019թ.։

 

Սթարթափը ընդունելու փուլը

Մասնակցելու համար կարող են դիմել այն թիմերը, որոնց ծրագրերը գտնվում են սթարթափի առաջնային փուլում: Ծրագրի տեսանկյունից, կազմակերպության գաղափարը կարող է համարվել սթարթափ փուլում, երբ արտադրանքը գտնվում է զարգացման հետևյալ փուլերից որևէ մեկում՝ նախնական արտադրանք/հետազոտություն և զարգացում (R&D), նախատիպ, նվազագույն կենսունակ արտադրանք (MVP), սկզբնական եկամուտ (հասնելով վաճառքի):

Ստորև կարող եք տեսնել կազմակերպությունների նկարագրությունը ըստ փուլերի՝ դիտարկելով արտադրանքի զարգացման հերթականությունը:

 

Կազմակերպութեան փուլ Բնութագիր
Գաղափար Խումբ Խումբը ձեւաորված է: Այս փուլին հիմնադիրները կրնան մասնակից ըլլալ նախագիծին ոչ ամբողջապէս:
Հաճախորդ Հաճախորդ խումբը կրնայ սահմանել,թէ ով պիտի ըլլալ իր արտադրանքի հիմնական սպառողը եւ արդէն նշանակած է իր հիմնական հաճախորդին:
Եկամուտ խումբը արդեն սահմանած է աշխատանքի նախատիպ, կը հասկնայ ինչպիսի ծախսեր եւ մուտքեր կրնան ըլլալ եւ կ’աշխատին գինի եւ շահի կառուցուածքի վրայ: խումբը չ’ունի եկամուտ
Արտդրանք խումբը արդեն ձեւավորած է հայեցակարգ, որ կրնայ շտկել հետազոտութիւններու եւ զարգացման ընթացքին:
Նախասաղմնային փուլ Խումբ Խումբը բաղկացած է հիմնադիրներ է, որոնք մասնակցած են աշխատանքներու ամբողջապէս։
Հաճախորդ խումբը բանակցութեան մէջ է հնարաւոր հաճախորդներու հետ՝ սահմանելու շուկայի պահանջքը:
Եկամուտ Գնային/եկամտային կառուցուածքը ձեւավորուած է, սակայն կայ շուկայի գնահատման անհրաժեշտութիւն: խումբը չ’ունի եկամուտ:
Արտադրանք Նախատիպը պատրաստ է:
Սաղմնային փուլ Խումբ Խումբը կազմուած է աշխատանքներէ մասնակցած բոլոր հիմնադիրներէ եւ սկզբնական աշխատակիցներ վարձելու գործընթացի մէջ է:
Հաճախորդ Խումբը արդէն ունի վաճառող հաճախորդներ եւ շուկայի պահանջքը վավերացուած է:
Եկամուտ Կազմակերպութիւնը հասած է վաճառքի փուլին:
Արտադրանք Նուազագոյն կենսունակ արտադրանքը (MVP) սկսած է գործել:

 

Ծրագրի գործընթացի նկարագրութիւն

Ծրագրի գործընթացը բաղկացած է հետեւեալ փուլեր է՝

 • 1. Դիմում
 • Մասնակիցները կը լրացնեն հայտադիմումները եւ GUST-ի միջոցով կը հաստատեն:
 • 2. Նախնական գնահատում
 • Կ’ուսումնասիրուի հայտադիմումներուն համապատասխանութիւնը չափորոշիչներէն:
 • 3. Գնահատանք
 • Նախնական գնահատումն անցած հայտադիմումները կուսումնասիրվեն ևս մեկ անգամ և ամենախոստումնալից սթարթափները կհրավիրվեն մասնակցելու կազմակերպիչների հետ հարցազրույցի:
 • 4. Հարցազրույց
 • Մասնակցողները կը հրավիրուին՝ քննարկելու ծրագրին մասնակցելու իրենց շարժումը եւ
  հայրենադարձութեան հավանականութիւնը:
 • 5. Ընտրութիւն
 • Ընտրութեան փուլին մէջ եւ հարցազրույցներուն արդիւնքը կ’ընտրեն մասնակցող սթարթափները:
 • 6. Մասնակցութիւն ծրագրին
 • Իւրաքանչիւր ընտրուած սթարթափէ երկու մասնակից կը հրավիրուի Դիլիջանի միջազգային դպրոց՝
  մասնակցելու Դեկտեմբեր 16-էն մինջեւ 20-ը ընթացող քառորեայ ծրագրին:
 • 7. Ծրագրի ներկաեացում
 • Ծրագրի ավարտին, «քռուչինգի» եւ «մենթորութեան» դասընթացքներ է ետք, իւրաքանչիւր խումբ ժյուրիին
  կը ներկայացնէ իր լուծման ուղիները՝ ներդումային դրամաշնորհի համար մրցելու նպատակով:
 • 8. Դրամաշնորհներու եւ նուէրներու տրամադրում
 • Յաղթող խումբերը կը հրավիրուին հայրենադարձ ըլլալու Հայաստան եւ ստանալու 15-էն 30 հազար ԱՄՆ
  տոլարին համարժեք
  դրամի դրամաշնորհներ, ինչպես նաեւ գործնական աջակցութիւն՝ Հայաստանի մէջ իրենց գործերը
  զարացնելու նպատակով:

 

Կազմակերպիչների կողմից առաջարկվող արտոնությունները

Ընտրված սթարթափների երկու անդամ կստանա ամբողջական ֆինաանսավորում՝

 • Կեցություն և սնունդ
 • Տեղական տրանսպորտ
 • Մշակութային ծրագիր և տեսարժան վայրերի այցելություն
 • Ավիատոմսերի հետ կապված ծախսերը հիմնականում հոգում են մասնակիցները։ Այնուամենայնիվ, այդ ծախսերի փոխհատուցման հնարավորություններ առկա են՝ կախված մասնակիցների մոտիվացման աստիճանից, սթարթափի ոլորտից և մասնակցի սոցիալական կարգավիճակից։

 

Դրամաշնորհները եւ նուէրները կը տրամադրուին այն ատեն, երբ յաղթող խումբերը ներկայացնեն՝

 • Բիզնես ծրագիր
 • Սթարթափը Հայաստանի մէջ արաձանաքրուելու ապագույցներ
 • Կազմակերպութեան անունով բացուած դրամատային հաշիվ

 

Դիլիջան հրավիրուած սթարթափները կը ստանան հետեւեալ ծախսերը՝

 • Հայաստանում 4 օրյա կեցություն և սնունդ
 • Տեղափոխութիւն Երեւան-Դիլիջան

 

Օդանաւի տոմսերու գումարը կը հոգան մասնակիցները:Սահմանափակ դրամաշնորհներ հնարավորութիւն կ’ունենան որոշ հանգամանքներէ եւ դրամական կարիքէն ելնելով:

 

Ինչո՞ւ դիմել

Գործարանները կ’ուսումնասիրեն իրենց սթարթափը բարելավելու հնարավորութիւնները, այդ պարգային՝

 1. Կարծիքներ՝ անհատական եւ խմբային հմտութիւններու բացահայտման, ինչպէս նաեւ ծրագրելու ուսումնաիրութիւն, որոնք իրական արժէքներ են մարդկանց եւ պիզնեսի համար
 2. Ցանցային՝ համապատասխան հմտութիւններ ունեցած մարդկանց եւ շուկայի հասանելութեան ուսումնասիրութիւն
 3. Դրամական՝ մայրաքաղաքի հասանելութեան ուսումնասիրութիւն
 4. Բանալին՝ անհատական եւ խմբային մոտիվացիայի ուսումնասիրութիւն:

Ինչու հիմնել պիզնես հայաստանի մէջ

 1. Դարնալ Հայաստանեան սթարթափ էկոհամակարգային մէկ մաս
 2. Կառավարութեան ուժեղ աջակցութիւն
 3. Հնարաւորութիւններ եւ հարկային արտոնութիւններ
 4. Հայաստան տեղափոխուելու բնակութիւն հատատելու հարցում աջակցութիւն:
 5. Հայաստանի մէջ լաւագոյն մասնագետներու հետ կապ ստեղծել:

 

Կազմակերպիչներ

ՀՀ ՍՓԻՒՌՔԻ ԳԼԽՒՈՐ ՀԱՆՁՆԱԿԱՏԱՐԻ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

ՀՀ ԲԱՐՁՐ ՏԵԽՆՈԼԻԳԻԱԿԱՆ ԱՐԴԻՒՆԱԲԵՐՈՒԹԵԱՆ ՆԱխԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

 

Գործընկերութիւն եւ համագործակցութիւն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԳԻՏՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՀԵՏ

 

Հովանավորներ և Գործընկերներ

 1. IDeA հիմնադրամ
 2. Դիլիջանի միջազգային դպրոց